ธรรมบรรยาย หลักการทำนายรัก

ธรรมบรรยาย หลักการทำนายรัก

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

หลักการทำให้นายรัก และไว้วางใจนายนั้นมี ๒ ลักษณะ คือ
รวบรวมโดย พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

นายจ้าง คือ นายผู้เป็นเจ้าของบ้าน เจ้าของกิจการ เจ้าของบริษัท เจ้าของสถานที่
นาย คือ ผู้บังคับบัญชา เช่น งานราชการทั่วไป หรือบริษัท ที่ระบบคล้ายราชการ หรือธนาคาร เป็นต้น
นาย คือ ผู้ร่วมงาน ที่มอบหมายให้เราทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้สำเร็จ
—————————————————-
1. ถ้าผู้เป็นนายนั้น สั่งหรือมอบหมายให้ทำงานใด ๆ แล้ว ถ้ารับปาก ก็จงทำงานนั้นจนสำเร็จ ไม่ควรให้เขาเตือนเป็นครั้งที่ ๒
2. รักษาหรือทำสถานที่ทำงานนั้นให้สะอาดอยู่เสมอ
3. วัตถุหรือสิ่งใด ๆ วางเกะกะพึงเก็บเสียเองให้เรียบร้อย อย่ารอให้เขาเตือน
4. พึงทำงานให้คุ้มค่าแรงและให้เหลือกว่าค่าแรงเสมอ

5. สิ่งใดที่ไม่ถึงกับทำให้เสียก็พึงระมัดระวังให้มาก อย่าพึงให้เสีย
6. พึงปลูกความรักผลประโยชน์วัตถุสิ่งของทั้งหมดนั้น ให้ดุจเป็นของตน
7. ถ้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทอง มีบิลแสดงรายการได้ยิ่งดี
8. ถ้าเกี่ยวกับเงินทอง จะต้องซื่อตรงเสมอ แม้จำนวนเล็กน้อยก็ตาม
9. อย่าทำงานใดในการริเริ่มใหม่ และสำคัญโดยยังไม่ได้ปรึกษาก่อน
10. งานที่ทำสำเร็จผ่านมาพึงอย่าเบื่อหน่ายในการรายงานให้นายทราบ
11. หาความรู้ในงานที่สูงหรือยากลำบากยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อเลื่อนหน้าที่ ตำแหน่งงานของตนให้สูงขึ้น
12. อย่าสร้างความขัดแย้ง หรือศัตรูกับผู้ร่วมงานด้วยกัน
13. อย่าละทิ้งหน้าที่ หรืองานนั้น ในขณะรับผิดชอบ ไปทำงานที่เป็นกิจส่วนตัว
14. อย่านินทากล่าวร้ายนายเก่าให้นายใหม่ฟังเด็ดขาด
15. พึงยึดคติที่ว่า อยู่ให้เขาไว้วางใจ ไปให้เขาเสียดาย คิดถึง
16. ความบกพร่องในการทำงานหรือหน้าที่ที่ผ่านมา พึงจดจำโน้ตไว้เพื่อแก้ไขต่อไป
17. อย่าคบคนเสเพล และดื่มของมึนเมา ขณะปฏิบัติหน้าที่
18. จะมอบหมายให้ใครไปทำงานใด ๆ พึงดูความสมัครใจ ความเต็มใจ ความสามารถของคนที่มอบหมายนั้นให้มาก ๆ อย่างลึกซึ้งก่อน

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00082.htm

. . . . . . . . .