ตะกรุดกาสะท้อน ครูบาอริยชาติ อริจิตฺโต

ตะกรุดกาสะท้อน ครูบาอริยชาติ อริจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย

ตะกรุดกาสะท้อน จัดเป็นเครื่องราง สายเหนือ ที่ได้รับความนิยมมานาน เชื่อกันว่า มีอิทธิคุณช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและไม่ดีต่างๆ ให้สะท้อนกลับออกไป ไม่สามารถส่งผลร้ายแก่ผู้ที่พกบูชาติดตัวได้
ครูบาอริยชาติ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ ในเหตุที่ท่านอยู่กรรม เข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน การเข้านิโรธสมาบัตินี้ ตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายล้านนา เชื่อว่า พระอริยบุคคลระดับพระอนาคามี ขึ้นไปเท่านั้น ที่ทำได้ เพราะถ้าเข้านิโรธเต็มกำลัง ไม่ฉันไม่ถ่าย ไม่พูดไม่จา นั่งภาวนาตลอดเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน เหนือเวทนาทั่วไปที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ แต่สำหรับครูบาอริยชาติ ท่านเรียกการเข้านิโรธของท่านว่า “การอยู่กรรม” ซึ่งจะกระทำในวันเข้าพรรษา โดยให้ปลูกกระโจมมุงด้วยหญ้าแฝก บริเวณด้านนอกโดยรอบกระโจม ทั้ง 4 ทิศ ปักไม้มงคล เป็นเขตสังฆาวาส เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย ภูมิผี ปีศาจทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลาย มิให้เข้ามาในบริเวณกระโจมนิโรธได้ ภายในกระโจม ให้ขุดหลุมลึก 50 ซม. ปูรองด้วยหญ้าคาแห้ง เพื่อให้ครูบาเข้าไปนั่งภาวนาอยู่กรรม โดยท่านจะนั่งภาวนาในกระโจมนี้ นาน 7 วัน 7 คืน ไม่พูด ไม่คุย ไม่ฉันอาหารหนัก ฉันแต่เพียงน้ำสะอาด ที่กรองผ้าขาวบางเนื้อละเอียด 7 ชั้นเท่านั้น

การอยู่กรรมทุกปี จะมีชาวบ้าน และพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าดูแล ด้านนอกกระโจม และรอที่จะใส่บาตรครูบาฯ ในวันออกจากนิโรธ เมื่อครบ 7 วัน เพราะเชื่อกันว่า ใครได้ใส่บาตรครูบาฯ ในวันแรก ที่ออกจากนิโรธ อธิฐานสิ่งใด จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเลยทีเดียว นับว่าเป็นอานิสงส์ ผลบุญแรงมาก
ครูบาอริยชาติ ท่านเป็นนักบุญแห่งแดนล้านนาในยุคปัจจุบัน ในฝ่ายล้านนาเชื่อกันว่า ท่านเป็นขวัญหน้าของครูบาศรีวิชัย (ซึ่งบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนี้) ลงมาเกิดเพื่อเร่งสร้างบารมี ดังจะเห็นได้จากตลอดชีวิตของท่าน แม้ยังเป็นครูบาหนุ่มน้อย รูปงาม ก็ไม่ยึดติดในลาภ สักการะทั้งปวง ท่านขลังตั้งแต่ยังเป็นเณรน้อย เสกตะกรุด เสกดาบ มีอานุภาพมาก ท่านมีลาภสักการะดุจพระสิวลี ดังจะเห็นได้จากท่านหาปัจจัยเพื่อสร้างวัด สร้างสาธาณกุศลต่าง ๆ นับตั้งแต่บวชมา จนถึงปัจจุบันเป็นเงิน ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
ตะกรุดกาสะท้อน อาราธนาติดตัวช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและไม่ดีต่างๆ ให้สะท้อนกลับออกไป ไม่สามารถส่งผลร้ายแก่ผู้ที่บูชาติดตัวได้ ป้องกันอาถรรพ์ เป็นเมตตา แคล้วคาดจากอันตรายทั้งปวง

บทคาถาตั้งนะโม 3 จบ
พุทธัง อาราธนานัง
ธัมมัง อาราธนานัง
สังฆัง อาราธนานัง
ภะพุสะปุโลสุวิสังอะ

http://win006-win.blogspot.com/2013/02/blog-post_4.html

. . . . . . . . .