ไหว้ครู ทอดผ้าป่า วัดแสงแก้วโพธิญาณ ขอพร ครูบาอริยชาติ

ยามนี้ชื่อเสียงของ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มิใช่เป็นที่คุ้นเคยของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้น ยังดังไกลไปถึงต่างแดน ชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศจีน ต่างบินลัดฟ้ามากราบสักการะและแวะไปเยี่ยมเยือนมิได้ขาด ด้วยหน่อเนื้อนาบุญและบารมีของ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสหนุ่มน้อย ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพลังแห่งศรัทธาของสาธุชนที่ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณจากเชิงดอยห่างไกลและทุรกันดาร กลายเป็นสถานที่สวยงามอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เปรียบประดุจวิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไม่ปาน กลายเป็นแหล่งศึกษาธรรมแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รูปหล่อโลหะครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งโดดเด่นเป็นสง่า พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และวิหารผสมผสาน ๓ ศิลปะไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นั่นคือ ศิลปะล้านนา ไตใหญ่ (ไทยใหญ่) และพม่า จึงงามวิจิตรแปลกตาและชวนให้หลงใหลมิรู้ลืม

ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เชิญชวนสาธุชนร่วมกันก่อสร้างและพัฒนาวัดแสงแก้วโพธิญาณจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทุกเทศกาลหรืองานสำคัญจะจัดกิจกรรมให้สาธุชนเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเสมอมิได้ขาด ในช่วงมหาสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองที่ผ่านมา ครูบาอริยชาติ ก็จัดพิธีทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม สวดพระไตรปิฎก และสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ซึ่งมีญาติโยมจำนวนมากร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ในวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้นำรูปหล่อขนาดใหญ่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกวนอิมพันมือ มาประดิษฐานที่วัดแสงแก้วโพธิญาณเพื่อเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาเพิ่มเติมจากเดิม โดยได้เกิดเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดเป็นรัศมีวงกลมขนาดใหญ่ทั่วท้องฟ้าสว่างสดใส สร้างความฮือฮาให้แก่สาธุชนที่ไปร่วมพิธีกันทั่วหน้าอีกด้วย เชื่อกันว่าเป็นนิมิตหมายอันดี เป็นสิริมงคลยิ่งนักในโอกาสมหามงคล วัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้จัดงานใหญ่ขึ้นอีกครั้ง นั่นคือ งานพิธีไหว้ครูและทอดผ้าป่าประจำปี ในวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๗

ที่จะถึงนี้ โดยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์เวลา ๐๙.๐๐ น. บวงสรวงเทพพรหมเทวดา อ่านโองการไหว้ครู และถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๓.๐๐ น. เชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าปลดหนี้ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกวนอิมพันมือ เวลา ๑๔.๐๐ น. มีพิธีเป่ายันต์เศรษฐีนวโกฏิและครอบเศียรครู

ในโอกาสนี้ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้จัดสร้างวัตถุมงคลสุดเข้มขลัง ได้แก่ เหรียญปลดหนี้ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เพื่อหาทุนทรัพย์ไปใช้ในการก่อสร้างหรือปลดหนี้ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกวนอิมปางพันมือ รวม ๒ เนื้อ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๙ เหรียญ (เปิดประมูลในวันงาน) เนื้อเงิน ๕๐๐ เหรียญ

ขอขอบคุณ http://www.dailynews.co.th

. . . . . . . . .