นำตัวเอง-ตามตัวเอง…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

นำตัวเอง-ตามตัวเอง…หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การเจริญกรรมฐาน ไม่ใช่มานั่งหลับตาไปสวรรค์นิพพาน
เพื่อต้องการฐานทัพให้แน่น
ต้องการเอาสมบัติมนุษย์ให้ครบถ้วนทุกประการ
แต่แล้วเกิดมานี่สมบัติมนุษย์ยังไม่ครบ
ยังทำอะไรก็จ้ำจี้จ้ำจด หมดอาลัยตายอยาก
ความเป็นมนุษย์ไม่ครบ
ถ้าความเป็นมนุษย์ท่านครบ ท่านจะไม่ฆ่าสัตว์
ไม่เบียดเบียนสัตว์ จะไม่ล่วงประเวณีในสังคม
จะไม่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ
แล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมา
ถ้ายังดื่มสุรายาเมาอยู่นั่นเป็นมนุษย์ไม่ครบ

การเจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ต้องการฐานนี้
ถ้าท่านตั้งสติดี นำตัวเองตามดูตัวเอง
คือ สัมปชัญญะ ให้ตัวกำหนดนี่เป็นตัวนำ ให้หนอเป็นตัวตาม
คิดหนอ…. หนอนี่รั้งจิต รั้งจิตให้รู้ตัว เรียกว่าตัวตาม
ต้องจำให้ได้ บางทีถามตอบไม่ได้เลย
ไม่รู้อะไรเป็นตัวนำตัวตาม
เรานำตัวเองก่อนแล้วตามไปดูตัวเอง
คือ สัมปชัญญะปัพพะ รู้ตัว รู้ทั่ว รู้นอก รู้ใน
รู้กาลเวลา รู้กาลเทศะ รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่
รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่
รู้กตัญญู รู้เหตุ รู้ผล รู้ข้างต้น รู้ชนปลาย
รู้เกิด รู้ดับ รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์ ต้องรู้อย่างนี้
ถึงจะเป็นมนุษยชาติ มนุษยชน
เดี๋ยวนี้เป็นมนุษย์ครบไหม
ขอเรียนถามท่านทั้งหลายที่มาบวชนี่ต้องถามมนุสโสสิ
เป็นมนุษย์หรือเปล่า อามะ ภันเต เป็นมนุษย์แต่ไม่ครบ
ร่างกายเป็นมนุษย์ จิตใจยังเลว
นิรยะจิตและใจยังเป็นเปรต
จิตใจยังเป็นเดรัจฉานหนอ
จิตใจก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้ จึงต้องบวช
บวช ก็คือ ต้องเรียนชีวิต

ปฏิบัติกรรมฐาน ต้องการจะเข้าใจชีวิตของตนเอง
จะได้อ่านตัวออก จะได้บอกตัวได้
จะได้ใช้ตัวเป็น จะได้เห็นตัวตาย จะได้คลายทิฏฐิ
จะได้ดำริชอบ จะได้ประกอบกุศล
ท่านจะได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญ
ทั้งนำทั้งตาม โปรดทำความเข้าใจตัวเอง
ว่าตัวสัมปชัญญะ เป็นตัวตรวจ
ตัวตามดูว่าทำนี่มันถูกหรือทำผิด
ตัวสตินี่เป็นตัวนำจิต ให้ระลึกเสมอว่าจะทำอะไร
ให้จิตมันรู้ว่าจะทำอะไร คือ ตัวนำ
ตัวตาม ก็คือ ตัวสัมปชัญญะ
บางคนถามตอบไม่ได้เลยแล้วจะไปสวรรค์หรือ
แค่ตามดูมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์แท้
ยังไม่มนุสโสสิเป็นมนุษย์หรือ
อามะ ภันเต เป็นมนุษย์เจ้าค่ะ ถึงจะให้เรียนให้บวช
คนที่เป็นเดรัจฉานร่างกายเป็นมนุษย์
พูดไม่รู้เรื่อง มันไปขวางคนโน้น
ไปขวางคนนี้ตลอดเลย แล้วจะรู้เรื่องอะไร
ต้องมีตัวนำ ตัวตาม ตัวเหตุ ตัวผล
ตัวชั่ง ตัวดู ตัวรู้แห่งปัญญา
การเจริญกรรมฐาน ต้องการจะทราบตัวนี้
ทราบตัวเข้าใจของธรรมะ
ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วจะไปเข้าใจคนอื่นเขาได้อย่างไร
เข้าใจคนอื่นไม่ได้เลย อย่างนี้เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.b.yimwhan.com/board/show.php?user=kobkob&topic=110&Cate=9

. . . . . . . . .