ทานภายใน..หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ทานภายใน..หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ทาน คือ การให้ ได้แก่ อามิสทาน(ให้วัตถุสิ่งของ เป็นทานภายนอก) อภัยทาน และธรรมทาน

การให้ทานก็ถึงนิพพานได้ คือ “ธรรมทาน และอภัยทาน” ท่านเรียกว่า “ทานภายใน”

การให้ธรรมทานนั้น เพียงแต่กล่าวถึงคุณของ ทาน ศีล ภาวนา ก็เป็นทานที่สูงสุด เหนือทานภายนอก ทำให้ไม่มีข้าศึกศัตรู ไม่มีกาลสมัย เป็นอกาลิโก

อภัยทานก็อยู่ที่จิต (ให้อภัยแก่ผู้ที่มาโกงเรา เอารัดเอาเปรียบเรา ทำร้ายเรา ข่มเหงรังแกเรา หรือบุคคลที่เรารัก)

เขาไม่สอนกันอย่างนี้ กลัวจะได้เร็ว มัวแต่สอนทานภายนอก ได้ก็ได้ช้า มีอันตราย เพราะจะหลงลืมได้ มัวแต่ให้กายทำโน่น ทำนี่ อยู่ทำไม ? เสียเวลา

http://muangput.com/webboard/index.php?topic=574.0

. . . . . . . . .