ธรรมบรรยาย คนไร้ศีลธรรมอยู่ในหน้าที่ใดก็วุ่นวาย

ธรรมบรรยาย คนไร้ศีลธรรมอยู่ในหน้าที่ใดก็วุ่นวาย

เป็นธรรมะที่บรรยายโดยพระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาในอดีต

เป็นนักบวชอยู่ในวัด ก็สร้างความเสื่อมเสียหายขึ้นในวัด ในพระพุทธศาสนา
เป็นสามี ก็ไม่รับผิดชอบต่อภรรยา ต่อบุตรธิดา ภาระหน้าที่ภายในครอบครัว
เป็นภรรยา ก็ไม่รับผิดชอบต่อสามี ต่อบุตรธิดา ภาระหน้าที่ภายในครอบครัว
เป็นคนขับรถยนต์ รถไฟ ก็ขับรถด้วยความประมาท ขับรถชนให้บังเกิดความเสื่อมเสียหายชีวิต
เป็นวิศวกรก่อสร้าง ก็โกงค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ตึกพัง ถนนชำรุด สะพานชำรุด
เป็นทนายความ ก็ว่าความให้ผู้ผิดเป็นถูก ให้ผู้ถูกเป็นผิด
เป็นครูอาจารย์ ก็ไม่รับผิดชอบต่อลูกศิษย์ ทำชั่วต่างๆ นานา ต่อลูกศิษย์
เป็นทหาร ก็ไม่เป็นทหารที่ดี ใช้อาวุธไปในทางที่ผิดศีลธรรม
เป็นตำรวจ ก็ยัดเยียดข้อหาที่เขาไม่ผิด ให้เขาต้องรับผิดไปจนได้

เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมป่าไม้ ก็โกงป่ากินป่า จนป่าเหี้ยนเตียนไปเป็นแสนๆ ไร่
เป็นเจ้าของที่ที่ดิน ก็โกงเอาที่ดินออกโฉนดผิดๆ ให้แก่ผู้มีอำนาจบางคนเข้าไปครอบครองสิทธิ์
เป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ก็ปล่อยให้ของหนีภาษี เข้ามาขายในประเทศชาติบ้านเมือง
เป็นชาวนา-ชาวไร่ ก็เอาดินทราย ปลอมปนสินค้าส่งไปขาย
ถ้าขายน้ำมัน ก็โกงมิเตอร์เครื่องวัดราคา และปริมาณ
ถ้าเป็นนักกีฬา ก็ล้มบอล ล้มมวย
ถ้าเป็นนักศึกษา ก็โกงข้อสอบ
อยู่กรมทาง ก็โกงวัสดุสร้างทาง ทำให้ถนนชำรุดในเวลาอันรวดเร็ว
ถ้าปกครองบ้าน ปกครองเมือง ก็หลงไหลในกามคุณ คอรัปชั่นไม่มีความเป็นธรรมในการบำเหน็จแก่ผู้ทำดี
เป็นกรรมการกีฬา ก็ลำเอียงเข้าข้างที่ตนได้รับประโยชน์
เป็นกรรมการบริษัท ก็โกงเงินของบริษัททำให้บริษัทล่มจม
เป็นกรรมการวัด ก็โกงเงินของวัด ยักยอกเงินวัด
เฝ้าคลัง ก็ขโมยของหลวง
คุมสินค้า ก็โกงราคาสินค้า ยักยอกถือเอาสินค้าเป็นของตน
เป็นนักค้าขาย ก็ขายยาเสพติดให้โทษ ขายคน หลอกลวงคนไปขาย
เป็นลูกก็อกตัญญู สำนึกคุณของพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้กำเนิดมาไม่ได้
เป็นพ่อแม่ ก็ไม่รับผิดชอบต่อลูก ละเลยต่อภาระหน้าที่
——————————

ขอบคุณข้อมูล : http://palipage.com/watam/piyapan4/K00037.htm

. . . . . . . . .